Lútherska kirkjan í Keníu hefur með aðstoð frá Íslandi og Noregi reist um 100 grunnskóla að hluta eða öllu leyti í Pókot héraði í Keníu og um 20 framhaldsskóla. Nú er brýn þörf á að reisa fleiri framhaldsskóla og bæta við þá sem fyrir eru. SÍK hefur tekið þátt í fjármögnun um 10 framhaldsskóla með aðstoð utanríkisráðuneytisins.  Tveir þeirra eru á slóðum kristniboðanna, þ.e. í Propoi, en þar bjuggu kristniboðarnir í Chepareria á árum áður og þar er stór grunnskóli fyrir – og í Kongelai en sá skóli heitir Riwo. Brýnast er að koma upp skólastofum, heimavistum og mötuneyti, þ.e. matsal og eldhúsi. ÞSSÍ styrkti þessi verkefni um 60% á á sínum tíma, hin 40% eru framlög SÍK og heimamanna. Utanríkisráðuneytið styrkti árið 2013 byggingu tveggja heimavista fyrir 64 stúlkur (alls 128) við Propoi Girls Secondary School. Ráðuneytið greiddi 70% kostnaðar, SÍK og heimamenn 30%. Á seinni árum hefur hlutur utanríkisráðuneytisins verið 80% af byggingarkostnaði hvers verkefnis fyrir sig.

Frá upphafi starfsins árið 1978 hefur SÍK lagt fram fjármuni til bygginga 16 grunnskóla og 12 framhaldsskóla. Flestir eru innan Pókothéraðs en einn í Túrkana, annar í Elgeyo-Marakwet og einn í Baringo. Seinni árin hefur áherslan verið á afskekkt svæði, einkum þegar um grunnskóla er að ræða. Með bættir aðstöðu laðast fleiri að námi og líkur á brottfalli minnka, með heimavistum fyrir stúlkur í framhaldsskólum er öryggi þeirra tryggt og stuðningur sem gerir æ fleirum kleift að ljúka framhaldsskóla og fara í háskólanám. Verkefni SÍK á þessu sviði falla fel að 4. heimsmarkmiði SÞ, Menntun fyrir alla.

Kostnaður við byggingu kennslustofu er 2-3 milljónir króna eftir stærð.

Á árunum 2018-2019 var byggð heimavist stúlkna í Konsó til að auðvelda þeim og tyggja öryggi þeirra stúlkna sem stunda framhaldsskóla nám í Konsó. Verkefnið var upp á 14 milljónir og var kostað með arfi eftir Maríu Finnsdóttr hjúkrunarfræðing, en hún fylgdist vel með starfinu þar og heimsótti sjálf Konsó tvisvar sinnum. Grunnskólinn á kristniboðsstöðinni var á sínum einnig byggður fyrir fjármuni frá SÍK: